24.10.19

מישל שלום,

היה לנו טיול מוצלח עם אריאל

אריאל עצמו היה 99 אחוז מהצלחת הטיול

איש נעים , ידען גדול- באמנות , ספרות -הכול, נעים

הליכות, אחראי, מנהיג משכמו ומעלה, מתחשב

בקיצור מושלם ממש מושלם

ומעוניינים לצאת עימו הלאה

רות

 

DR Ruth Wolf

Bar-Ilan University

Israel