עמירם היקר!

תודה על פתחון לבך הענק במתן תשומת לב והכלה מרבית מקטן לגדול. תודה על שיתוף בידיעותייך המכבירות והמפעימות גם יחד.

אתה יחיד ומיוחד וללא ספק זה מה שהוסיף על האוגדן האנושי המקסים שנכלל בטיול להפיק טיול מנצח שכזה.

רינת אדרי