לגבי היקר!

שבתי הבוקר מטיול בן 8 ימים, המוגדר תחת השם :”מקהלת בית הלוחם תל-אביב”.

ברצוני להודות לך, גבי היקר, על הדרכתך וליוויך לאורך 8 ימי הטיול.

החל מהשכמת הבוקר, וכלה בשעות הערב, כאשר, לאורך כל הטיול, אתה מנחה אותנו בדיוק רב,  מתאר בפנינו תכנית היום , מכין אותנו לקראתו.

העמידה בלוח הזמנים,  האירגון למופת כולל דאגה לצרכי הפרט, עזרה במקומות שלא היו הגדרת תפקידך. הסבריך ובקיאותך מצביעים על  אדם המקדיש את כל כולו למען תפקידו. אדם בקיא בתחומים רבים, “אנציקלופדיה” מהלכת לאירועים הסטוריים, כולל שמות המנהיגים, אמנים וכל המעורבים בנושא, והכל מלווה בהסברים מעמיקים.

מעריצה את כושרך גבי, את הידע הרחב ואת זכרונך המופלא, מברכת אותך בהמשך הצלחה, ואכן חברת “סולו איטליה” זכתה באחד המדריכים המוכשרים ביותר.

על זכותי להימנות בין משתתפי הטיול, על ההנאה שהענקת לי, הריני מודה לך, ולכל העוסקים והמארגנים, הן מטעם בית הלוחם ת”א, והן מטעם חברת “סולו איטליה” עימם הייתי בקשר רב, במיוחד עם מישל.

יישר כוחך ותחזקנה ידיך

נירה זהבי